Kontakt

Katarina Wide
Ordförande
styrelsen@integrationssegling.se

Malena Rembe
Kassör
malena@integrationssegling.se

Gustav Platzer
Sekreterare
gustav@integrationssegling.se

Hridi Karim
Styrelseledamot
hridi@integrationssegling.se

Jonathan Bernhardt
Styrelseledamot
jonathan@integrationssegling.se