Integrationssegling

Integrationsseglings mission

Integrationssegling är ett båtsällskap, som finns till för alla, alla som är intresserade av att bidra till en ökad integration och gemenskap i samhället.


Vi vill att personer, som tillhör olika samhällsgrupper och som inte möts via arbete, utbildning, bostadsområde eller andra sammanhang, får möjlighet, att träffa nya vänner och knyta nya kontakter. 

Detta gör vi genom aktiviteter, som leder till ökad förståelse och kunskap om skärgårdsliv, båtliv och vatten. 

Vi riktar oss till människor, som tycker det är spännande att träffa personer, personer som man annars inte skulle ha träffat .

  • Ett exempel är, att personer som är nya i Sverige och som håller på att lära sig språket möter personer, som har bott här längre, deras familjer kanske i flera generationer. 
  • Ett annat exempel är att, personer i Stockholm, som bor inne i stan möter personer som bor ute i förorterna. 
  • Vi exponerar människor för nya upplevelser och erfarenheter. 
  • Vi lägger stor vikt vid alla deltagares medskapande och delaktighet samt att alla känner sig viktiga och värdefulla.