Definitioner

Våra definitioner

[Ointegrerad invandrare samt nyanländ]

En person med utländska rötter som upplever sig inte vara delaktig i det svenska samhället och som knappt eller inte alls umgås utanför den egna etniska gruppen. "Nyanländ" är en person som fått uppehållstillstånd men ännu inte fått svenskt medborgarskap.

[Svensk]

 En person som inte behöver vara född i Sverige men som bör vara väl integrerad och socialt etablerad i det svenska samhället samt ha svenskt medborgarskap. Detta innebär att en person som vid ett tillfälle deltar som ointegrerad invandrare eller nyanländ vid ett senare tillfälle kan delta som svensk.