Integrationssegling

Vad är Integrationssegling?

Integrationssegling (INTS) är både en båtklubb och en integrationsförening. Du kan bli medlem oavsett om du har båt eller ej och trots namnet är vi även öppna för andra båttyper än segelbåtar. Nedan kommer vi därför skriva ”båt” och inte ”segelbåt”.


Vi är många i Sverige som har båt och vi har många ointegrerade invandrare och svenskar i Sverige. Därför finns Integrationssegling.


Integrationsseglings syfte

Syftet med Integrationssegling är att inkludera ointegerade invandrare i svenskt båtliv samt att integrera ointegrerade svenskar och invandrare med varandra.

Integrationsseglings mål vad gäller ointegrerade invandrare är att de ska:

 • Få träffa människor som är inkluderade och socialt etablerade i det svenska samhället och talar svenska
 • Få se en del av Sverige de kanske inte sett, nämligen skärgården och våra hav och sjöar
 • Få ta del av en svensk tradition; båt- och skärgårdsliv
 • Få in en fot i båtföreningslivet och på så vis få möjlighet att integrera sig även på egen hand

Integrationsseglings mål vad gäller ointegrerade och integrerade svenskar är att de ska:

 • Träffa människor från andra länder och med andra kulturer än de är vana vid
 • Få ta del av segling och båtliv i en kontext där 1+1=3 (integration)
 • Få en möjlighet att integrera sig själv och andra även på egen hand efter själva aktiviteternas slut

Integrationsseglings övergripande mål är att det procentuellt sett ska finnas lika många ointegrerade invandrare inom båtlivet som det gör i övriga samhället.


Det här gör Integrationssegling

Vi ordnar främst helglånga båtutflykter, men även båtlivs- och naturrelaterade aktiviteter såsom båtupptag, sjösättningar, vårfix, språkcaféer med inriktning på båttermer, middagsbjudningar, föredrag och annat båt- och vattenrelaterat. Våra aktiviteter pågår året runt, men är såklart säsongsbetonade (till exempel har vi båtutflykter enbart under sommaren).

Vi försöker att i de allra flesta aktiviteterna ha med hälften svenskar och hälften ointegrerade invandrare (undantag är till exempel båtupptag och simskola).

INTS har mellan 2015-2017 genomfört över 25 aktiviteter i och omkring Stockholm.


Integrationssegling är en båtklubb

Du kan bli medlem i den ideella föreningen Integrationssegling. Det kostar 200 kronor per år och det är genom medlemsavgifter och medlemsengagemang som Integrationssegling kan leva och utvecklas. Det är inget krav att vara engagerad i Integrationssegling även om man är med i föreningen. Läs mer här om vad det innebär att vara medlem och vad du får ut av det utöver att stötta vårt syfte. <3


Priser för dig som vill delta i Integrationsseglings aktiviteter
Du kan anmäla dig även om du har för lite pengar för att kunna betala en aktivitet. Vi kan troligtvis lösa det tillsammans på något sätt!
Priserna är satta så att man ska kunna delta även om man har väldigt lite pengar. Detta innebär att du som har råd gärna får betala 40-200 kr mer än vad som anges nedan.

 • Seglingshelg: 0/350 kronor (skeppare/övriga)
 • Kajak: 200 kronor
 • Familjesegling: 200-600 kronor beroende på hur många man är
 • Övriga aktiviteter vanligtvis 40 kronor

Priserna kan komma att justeras efter hand.


Integration och inkludering

Integration bygger på att de lär känna oss och vi lär känna dem (oavsett vilka som är ”de” och ”vi”). Att vi inkluderar varandra i våra liv, kulturer och i vårt samhälle. Det är ett ömsesidigt givande och tagande. Därför inledde vi den här informationen med att skriva ”vi har många ointegrerade invandrare och svenskar i Sverige”. Integration förutsätter inkludering från bägge parter, men det stannar inte där. I mötet med andra kommer vi alltid ut lite annorlunda, det är bland annat så vi utvecklas som människor. För att invandrare ska ha en rimlig chans att integrera sig med medborgare i ett nytt land och med en ny kultur krävs det av mottagarlandet, samhället och dess medborgare att invandrarna inkluderas i deras system och det är det INTS vill göra. Vi vill inkludera invandrare i svenskt båtliv och samtidigt aktivt bidra till integration mellan integrerade svenskar och ointegrerade invandrare.


Med många vänliga hälsningar,
Lasse Harrling
Ordförande Integrationssegling